Vergi Sirküleri 2015/74 : İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçilecektir

Vergi Sirküleri 2015/74 : İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçilecektir


Vergi Sirküleri 2015/74 : İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ         : 29.12.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/74

 

 

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİLECEKTİR 

(461 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’i  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır ) 

 

 Yayımlanan Tebliğ ile 454 No.lu VUK Genel Tebliği’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümü değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, KDV Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu  faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

 

Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemlerinin www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.

 

461 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.