Vergi Sirküleri 2015/72:2016 Yılına İçin Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

Vergi Sirküleri 2015/72:2016 Yılına İçin Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi


Vergi Sirküleri 2015/72:2016 Yılına İçin Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/72

 

 

2016 YILINA İÇİN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ 

( 50 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ’i  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

 

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.  1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olacak bedeller aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

50 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.