Vergi Sirküleri 2015/61 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2016 Yılı İçin 20.600-Tl Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2015/61 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2016 Yılı İçin 20.600-Tl Olarak Belirlenmiştir


Vergi Sirküleri 2015/61 : İndirimli Oranda Kdv İadesi İçin Sınır 2016 Yılı İçin 20.600-Tl Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/61

 

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN SINIR 2016 YILI İÇİN

  20.600-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR  

( 4 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Tebliğ’i  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

 

Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden yada mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2015 yılında geçerli olan 19.500 TL tutarındaki sınır, 2015 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 5,58) artırılarak 2016 yılı için 20.600 TL olarak uygulanacaktır.

 

4 Seri Nolu KDV Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.