Vergi Sirküleri 2015/54 :E-Arşiv Fatura Uygulamasında Düzenleme, İmza Ve Zaman Damgası Zamanı Hakkında Özelge

Vergi Sirküleri 2015/54 :E-Arşiv Fatura Uygulamasında Düzenleme, İmza Ve Zaman Damgası Zamanı Hakkında Özelge

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         :10.12.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/54

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINDA DÜZENLEME, İMZA VE ZAMAN DAMGASI ZAMANI HAKKINDA  ÖZELGE

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 10/09/2015 tarihli Özelgede; 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Arşiv faturası oluşturulurken; önce fatura düzenlenme zamanının faturaya yazıldığı, ardından elektronik imza ve zaman damgası tatbik edildiği, uygulamada faturanın düzenlenme tarihi/zamanı ile elektronik imza ve zaman damgası tarihinin/zamanının aynı olmasının teknik olarak mümkün olmadığı belirtilerek söz konusu farklılığın e-Arşiv faturasının geçerliliğini etkileyip etkilemeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Özelgede yapılan açıklamalar ile; mevcut düzenlemeler dikkate alındığında  e-Arşiv faturasının zaman damgasıyla damgalanması zorunluluğu bulunmamakta olup, e-Arşiv faturası üzerinde yer alan tarih/zaman ile  "elektronik belge" olarak elektronik imza/NES ile imzalandığı tarihin/zamanın aynı olması, teknik ve fiili olarak mümkün olmadığından söz konusu farklılık e-Arşiv faturasının geçerliliğini etkilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.