Vergi Sirküleri 2015/53 : Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetin Ve Buna İlişkin Faiz Giderlerinin İtfasına İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2015/53 : Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetin Ve Buna İlişkin Faiz Giderlerinin İtfasına İlişkin Özelge

 

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 03.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/53

 

 

FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETİN VE BUNA İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİNİN İTFASINA İLİŞKİN ÖZELGE

 

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 20/07/2015 tarihli Özelgede; şirket tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında satmak amacıyla iş merkezi inşa edildiği, binanın parçası olan asansörün finansal kiralama sözleşmesiyle kiralandığı, kira sözleşmesi sonunda asansörün şirket mülkiyetine geçeceği, ancak finansal kiralama sözleşmesi bitiminde binanın ve bütünleyici parçası olan asansörün mülkiyetinin kat maliklerine ait olacağı belirtilerek, şirket tarafından ödenen finansal kiralama bedelleri ile faizlerinin binanın maliyetine mi ekleneceği yoksa haklar hesabında mı izleneceği hususlarında görüş talep edilmiştir.

 

 
Özelgede yapılan açıklamalar ile; Şirket tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamındasatmak amacıyla inşa edilen büro/iş merkezinin mütemmim cüzü mahiyetinde olan asansör için yapılan finansal kiralama ödemelerinin 319 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilen açıklamalara uygun olarak değerlenmesi ve faiz ödemeleri de dahil kira ödemelerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında inşa edilen iş merkezinin maliyetine dahil edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

Saygılarımızla,

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 03.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/53

 

 

FİNANSAL KİRALAMAYA KONU İKTİSADİ KIYMETİN VE BUNA İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİNİN İTFASINA İLİŞKİN ÖZELGE

 

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 20/07/2015 tarihli Özelgede; şirket tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında satmak amacıyla iş merkezi inşa edildiği, binanın parçası olan asansörün finansal kiralama sözleşmesiyle kiralandığı, kira sözleşmesi sonunda asansörün şirket mülkiyetine geçeceği, ancak finansal kiralama sözleşmesi bitiminde binanın ve bütünleyici parçası olan asansörün mülkiyetinin kat maliklerine ait olacağı belirtilerek, şirket tarafından ödenen finansal kiralama bedelleri ile faizlerinin binanın maliyetine mi ekleneceği yoksa haklar hesabında mı izleneceği hususlarında görüş talep edilmiştir.

 

 
Özelgede yapılan açıklamalar ile; Şirket tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamındasatmak amacıyla inşa edilen büro/iş merkezinin mütemmim cüzü mahiyetinde olan asansör için yapılan finansal kiralama ödemelerinin 319 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilen açıklamalara uygun olarak değerlenmesi ve faiz ödemeleri de dahil kira ödemelerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında inşa edilen iş merkezinin maliyetine dahil edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

Saygılarımızla,

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.