Vergi Sirküleri 2015/48 : Yenilenebilir Enerji Konusunda Yatırım Teşvik Kapsamı Genişletilmiştir

Vergi Sirküleri 2015/48 : Yenilenebilir Enerji Konusunda Yatırım Teşvik Kapsamı Genişletilmiştir

 VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.11.2015
VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/48


YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA YATIRIM TEŞVİK KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

 

(2015/8216 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 19/11/2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Karar ile daha önce yayımlanmış olan 2012/3305 sayılı Karar’ın “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasına bent eklenerek “Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları” da teşvik kapsamına alınmıştır.

Böylece, yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları, 5’inci bölge için (minimum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara) uygulanan;

KDV istisnası,
Gümrük vergisi muafiyeti,
Vergi indirimi, (31/12/2015 tarihine kadar, bu tarih dahil, yatırıma başlanılmış olması halinde kurumlar veya gelir vergisi indirim oranı %80)
Yatırım yeri tahsisi,

Sigorta primi işveren hissesi desteği,(31.12.2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için 7 yıl süreyle, 01.01.2016 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise 6 yıl geçerli olacaktır.)
Faiz desteği (TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan)

teşvik ve desteklerinden yararlanabilecektir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.