Vergi Sirküleri 2015/43 : Yurt Dışı Şube Faaliyetinin Kısmi Bölünmeye Konu Olup Olamayacağına İlişkin Özelge:

Vergi Sirküleri 2015/43 : Yurt Dışı Şube Faaliyetinin Kısmi Bölünmeye Konu Olup Olamayacağına İlişkin Özelge:

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.11.2015
SİRKÜLER NO : 2015/43

YURT DIŞI ŞUBE FAALİYETİNİN KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLUP OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN ÖZELGE:

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 03/03/2015 tarihli özelgede, bir şirketin Pakistan şubesinin metrobüs işletmeciliği, çöp toplama ve taşınması ile halk otobüsü işletmeciliği alanlarında faaliyette bulunduğu, söz konusu şubenin kısmi bölünme sonucu Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğünün .................... vergi kimlik numaralı mükellefi olan (tam mükellef) ...... İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne devredileceği belirtilerek; bu şubenin kısmi bölünme yoluyla devrinin mümkün olup olmadığı sorulmuştur.

Özelgede cevaben, kısmi bölünme işleminde hizmet işletmelerinin bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli taşınmaz, her türlü tesis, makine ve teçhizat, alet, edevat, taşıtlar, gayrimaddi haklar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif kıymetlerin tümünün devredilmesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19'uncu maddesinde yer alan şartların da sağlanması kaydıyla, Pakistan İslam Cumhuriyetinde bulunan şubede metrobüs işletmeciliği, çöp toplama ve taşınması ile halk otobüsü işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren hizmet işletmesinin, tam mükellef bir sermaye şirketi olan ......... İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne kısmi bölünme yoluyla devrinin mümkün olduğu açıklanmıştır. Ayrıca Özelgede, kısmi bölünmeye yurt dışındaki şubenin değil, söz konusu şube tarafından icra edilen faaliyetlerle ilgili hizmet işletmelerinin gireceği hususu da vurgulanmıştır.

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız

 
Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş