Vergi Sirküleri 2015/32:Almanya Mukiminden Kesilen Serbest Meslek Stopajının İadesi

Vergi Sirküleri 2015/32:Almanya Mukiminden Kesilen Serbest Meslek Stopajının İadesi

Vergi Sirküleri 2015/32:Almanya Mukiminden Kesilen Serbest Meslek Stopajının İadesi

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 15.07.2015
SİRKÜLER NO : 2015/32

ALMANYA MUKİMİNDEN KESİLEN SERBEST MESLEK STOPAJININ İADESİ


(3 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 15/7/2015 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.)

Tebliğ ile Almanya mukimi gerçek veya tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, Türkiye'nin iç mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi için başvuru usulü açıklanmıştır. Söz konusu iade isteminde bulunulabilmesi için; Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyeti dolayısıyla elde edilen gelir nedeniyle Türkiye'de kesilen bir vergi olması gerekmektedir.Türkiye'de icra edilmesi halinde ise kesilen vergi için Anlaşma koşullarına göre Türkiye'nin vergilendirme hakkının oluşmamış olması gerekmektedir.

Buna göre söz konusu kesilen verginin iade işlemi için;

  • Verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunulması,
  • İade için başvuran Almanya mukimi gerçek veya tüzel kişinin Tebliğ ekinde yer alan formu doldurması,
  • Mukimlik belgesinin aslını ve onaylı tercümesini eğer varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneğini Türkiye'de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine vermesi, gerekmektedir.

3 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.