Vergi Sirküleri 2015/30:Milletlerarası Andlaşmalarla Kdv’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerine İlişkin Tebliğ

Vergi Sirküleri 2015/30:Milletlerarası Andlaşmalarla Kdv’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerine İlişkin Tebliğ

Vergi Sirküleri 2015/30:Milletlerarası Andlaşmalarla Kdv’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerine İlişkin Tebliğ

 

VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ         : 29.06.2015
SİRKÜLER NO                  : 2015/30

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARLA KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞ OLAN TRANSİT PETROL BORU HATTI PROJELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 


 (KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 3 seri nolu Tebliğ 27 Haziran 2015 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan bu Tebliğ ile  KDV Kanunu’na eklenen geçici 34’üncü madde kapsamındaki istisnaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu maddeye göre; milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV’den müstesnadır.

Tebliğ düzenlemesine göre söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için;

KDV Geçici 34’üncü madde hükmünün yürürlüğe girdiği 7/4/2015 tarihinden önce usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş bir milletlerarası andlaşma olması,  
Bu andlaşmanın 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunması
Milletlerarası andlaşmada inşa ve modernize edilecek transit petrol boru hatlarının KDV’den istisna edildiğine dair hüküm bulunması,gerekmektedir.

Yukarıda yer alan  şartlar dahilindeki transit petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere, inşa ve modernizasyona ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 1/1/2014 tarihinden itibaren KDV’den istisnadır.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilebilecektir.

3 seri nolu KDV Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.