Vergi Sirküleri 2015/29:İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçilecektir

Vergi Sirküleri 2015/29:İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçilecektir

 

VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ         : 24.06.2015
SİRKÜLER NO                  : 2015/29

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİLECEKTİR

 (454 Sıra No’lu VUK Tebliği 20 Haziran 2015 Tarihinde Yayımlanmıştır)

 

Yayımlanan bu Tebliğ ile  ihracat işlemlerinde de e-fatura uygulamasına geçilmesizorunluluğu getirilmiştir. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11’inci maddesi kapsamındaki;

mal ihracı ve

      yolcu beraberi eşya ihracı

      (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)

kapsamında fatura düzenleyecek olanlar,

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren  bu faturalarını e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.