Vergi Sirküleri 2015/27:Elektronik Yoklama Sistemine Geçilecektir

Vergi Sirküleri 2015/27:Elektronik Yoklama Sistemine Geçilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ         : 24.06.2015
SİRKÜLER NO               : 2015/27


ELEKTRONİK YOKLAMA SİSTEMİNE GEÇİLECEKTİR

 (453 Sıra No’lu VUK Tebliği 20 Haziran 2015 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Mükellef faaliyetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde kavranması ve kayıt altına alınması amacıyla 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren elektronik yoklama (e-yoklama) sistemine geçilecektir. Bu sistem ile artık yoklama neticelerine ilişkin e-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulabilecektir.

Yoklama sırasında tespit edilen hususlar, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine mobil cihaz ekranında ön izleme yaptırılmak suretiyle okutulacak ve doğruluğu noktasında karşılıklı mutabık kalınması halinde;

a. Yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması durumunda; yoklama yapılan kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak elektronik yoklama fişi imzalanacaktır,

b. Yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunmaması durumunda; yoklamaya ilişkin özet bilgilerle benzersiz kodun üzerine yazıldığı elektronik yoklama imza formu, tarih yazılmak suretiyle yoklamaya yetkililer ve yoklama yapılan kişi veya yetkilisi ile birlikte karşılıklı olarak ıslak imza ile imzalanacaktır.

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e-yoklama fişi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci tamamlanacaktır.

Elektronik ortamda yoklama fişinin oluşturulması sırasında, yoklama yapılan mükellef veya mükellefin yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse bu durum mobil cihaz üzerinde ve elektronik yoklama imza formunda kayıt altına alınacaktır. Bu durumda yoklama fişi yoklamaya yetkili memur tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanacak ve e-yoklama imza formunun bir örneği ilgilisine verilecektir.

Diğer yandan e-yoklama fişleri, internet vergi dairesi üzerinde yer alan “Elektronik Yoklama Görüntüleme” menüsünden görüntülenebilecek ve çıktısı alınabilecektir.

453 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

  
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.