Vergi Sirküleri 2015/26: Elektronik Ürün Senedi Belgelerine İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/26: Elektronik Ürün Senedi Belgelerine İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ         : 03.06.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/26

Elektronik Ürün Senedi Belgelerine İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

 (452 Sıra No’lu VUK Tebliği 03 Haziran 2015 Tarihinde Yayımlanmıştır) 

Bilindiği üzere, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu düzenlemesini takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği çıkarılmış ve bu yönetmelik uyarınca her bir alım satım işlemi için Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK) tarafından elektronik ortamda elektronik ürün senedi alım satım belgesi (ELÜS alım satım belgesi) oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.

Yayımlanan VUK Tebliği ile söz konusu bu ELÜS alım satım belgesi VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme zorunluluğu da getirilmiştir.

Tebliğde ayrıca;

  • ELÜS alım satım belgesinin ihtiva edeceği asgari bilgiler açıklanmış, 
  • ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) aracılığıyla) gönderilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bu zorunluluğa ilişkin süreler açıklanmış,
  • Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde ilgililere VUK’da yer alan cezaların uygulanacağı belirtilmiştir.
  • Tebliğ, 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

    452 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla, 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.