Vergi Sirküleri 2015/25: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/25: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2015/25: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ         : 03.06.2015

SİRKÜLER NO                 : 2015/25

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

 (450 ve 451 Sıra No’lu VUK Tebliğleri 03 Haziran 2015 Tarihinde Yayımlanmıştır)

 

450 Nolu Tebliğ düzenlemesi ile, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (ÖKC) Onayı ve Teknik Özellikleri için aranan şartlarda değişiklik yapılarak, onay alınabilmesi için;

 

  • Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzların
  • Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanlarının sağlanması gerekmektedir.

 

Diğer yandan, Yeni nesil ÖKC’de  “Z” raporu oluşturma zorunluluğu devam etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ÖKC’lerde elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etmek zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

451 Nolu Tebliğ düzenlemesi ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

  •  Bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshasının sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılması gerekmektedir
  •  Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi  fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir.
  • Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC’lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur.
  • Anılan özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC’leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir.  Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur. Yetkili ÖKC firmaları, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC’ler için söz konusu zorunluluğu en geç 1/1/2016 tarihine kadar yerine getireceklerdir.
  •  Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS) cihazı kullanan mükelleflere 1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
  • Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ise, işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili ÖKC firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC’lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil ÖKC’den bağımsız banka POS cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

       450 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

       451 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

 

 Bilgilerinize Sunulur.

 Saygılarımızla,

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.