Vergi Sirküleri 2015/23: Torba Yasa İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/23: Torba Yasa İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 
SİRKÜLER TARİHİ         : 28.04.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/23Torba Yasa İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

 (6645 Sayılı Kanun 23 Nisan 2015 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Torba Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir: 

1-  Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde düzenlenen Asgari Geçim İndirimiuygulamasında değişiklik yapılarak üçüncü çocuk için %5 olan oran, %10’a çıkarılmıştır. Dolayısı ile asgari geçim indiriminden yararlanma imkanı 3 çocuklu bir ücretli için arttırılmıştır.

Bu değişiklik 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2-  Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nda ticari kazançtan indirilecek giderlerin düzenlendiği 40’ıncı maddeye yeni bir bent eklenerek, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarların indirim konusu yapılabilmesi sağlanmıştır. Diğer yandan, bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamayacaktır.

Bu değişiklik 23 Nisan 2015 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 6645 Sayılı Kanun’a ulaşmak için 
tıklayınız.

 

 Bilgilerinize Sunulur.
 Saygılarımızla, 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.