Vergi Sirküleri 2015/17: Bazı Yatırım Malları Ve Ara Malların Vadeli İthalatında Kkdf Oranı Sıfıra İndirilmiştir.

Vergi Sirküleri 2015/17: Bazı Yatırım Malları Ve Ara Malların Vadeli İthalatında Kkdf Oranı Sıfıra İndirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.04.2015
SİRKÜLER NO : 2015/17

BAZI YATIRIM MALLARI VE ARA MALLARIN VADELİ İTHALATINDA KKDF ORANI SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR 

(2015/7511 Saylı Bakanlar Kurulu Kararı 10/04/2015 Tarihinde Yayınlanmıştır).


 
Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğ uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi bulunmaktaydı.

Yayımlanan bu Kararnameyle, Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılı liste sirküler ekimizde olup KKDF kesintisi %0 (sıfır)'a indirilen mallardan bazıları şöyledir: GTİP (72) Demir ve Çelik; GTİP (41) Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler; GTİP (43) Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri; GTİP (88) Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksamları ve parçaları; GTİP (49) Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulleri, el yazmaları; GTİP (31) Gübreler; GTİP (27) Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler; mineral mumlar; GTİP (29) Organik kimyasallar.

 

2015/7511 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.