Vergi Sirküleri 2015/15: Evlerde Temizlikçi, Bakıcı, Bahçıvan Gibi Çalıştırılan Kişilere Yönelik Vergisel Yükümlülükler yapıldı.

Vergi Sirküleri 2015/15: Evlerde Temizlikçi, Bakıcı, Bahçıvan Gibi Çalıştırılan Kişilere Yönelik Vergisel Yükümlülükler yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2015
SİRKÜLER NO : 2015/15

 EVLERDE TEMİZLİKÇİ, BAKICI, BAHÇIVAN GİBİ ÇALIŞTIRILAN KİŞİLERE YÖNELİK VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

(98 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri 09.04.2015 Tarihinde Yayınlanmıştır).

Kamuoyunda epey süredir gündemi teşkil eden temizlik, yemek, çocuk bakımı, hasta bakımı gibi işler için, ayda bir kez bile olsa, evlere çağrılan kişilere ilişkin sigortalılık tartışmasına son nokta konulmuş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği sigorta yaptırılması ve yasal bildirimlerin SGK’ya verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kez sözkonusu kişilere ödenen ücretler için; vergi dairesine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmayacağı ve sözkonusu ödemeler üzerinden ücret stopajı yapılarak vergi dairesine yatırılıp yatırılmayacağı konusu gündeme gelmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu gereği bu nevi ev hizmetleri için;

-       Ev ” işyeri “,

-       Hizmeti alan “ işveren “

-       Ve hizmeti veren “ çalışan “

-       Verilen para ise “ ücret “

olarak kabul edilmekte ve vergilendirilmektedir. Ancak GVK’nın 23/1-6 maddesi gereği, aşağıda sıralanan koşulların varlığı halinde, bu ödemeler gelir vergisinden istisna edilmektedir. Buna göre;

-       Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,

-       Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi,

-       Çalışanların verdiği hizmetin; mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık,bahçıvanlık, kapıcılık gibi

özel hizmetler olması gerekmektedir. Çalışanın Türk vatandaşı yada yabancı uyruğunda olması önemli olmayıp her ikiside istisnadan yararlanabilecektır. Ancak özel hizmetlerde çalışan şoförleriçin bu istisna geçerli değildir.

Buna göre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. maddesi kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde gelir vergisinden istisnadır.

Sonuç olarak bu kişilere verilen ücretler için;

-       Vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır,

-       Ücretten stopaj yapılmayacak,

-       Ücretli tarafından herhangi bir beyannamede verilmeyecektir.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
VERGİ SİRKÜLERİ