Vergi Sirküleri 2015/01: 2015 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %11.50 Olarak Belirlenmiştir.

Vergi Sirküleri 2015/01: 2015 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %11.50 Olarak Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2015
VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/01

2015 YILI TEMERRÜT FAİZ ORANI %11,50 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 1 Ocak 2015 Tarih ve 29223 Sayılı Resmi Gazete'de Tebliğ Yayımlanmıştır)

Türk Ticaret Kanununun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 11,50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla, 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.