Vergi Sirküleri 65 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 65 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 65 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/65

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 25/8/2016 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere 6736 Sayılı kanun ile  Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğünden doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarına yeniden yapılandırılma imkanı getirilmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Yapılandırma imkanlarından yararlanmak isteyen borçluların, 31/10/2016 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine  Tebliğ’in 1 no’lu  ekinde  belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ Eklerine  ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.