Vergi Sirküleri 62 : 6736 Sayılı Vergi Affı Ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 62 : 6736 Sayılı Vergi Affı Ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 24.08.2016

SİRKÜLER NO               : 2016/62

6736 SAYILI VERGİ AFFI VE YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 23/8/2016 Tarihli ve 29810 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Genel Tebliğ ile 6736 sayılı kanun kapsamında getirilen;

  • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile Gümrük, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması imkanlarına,
  • Dava aşamasında bulunan ihtilaflı alacaklar ile vergi incelemesi devam eden mükellef için getirilen  kolaylıklara,
  • Geriye doğru 5 yılı kapsayan Matrah ve vergi artırımı ile vergi incelemesine tabi olmama imkanına,
  • Kasa, ortaklar cari ve stok hesapları gibi kayıtlarının düzeltilmesi imkanlarına,
  • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin kolaylıklar getiren uygulamalara,
  • ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en son31.10.2016 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilerek,  Tebliğ ekinde başvuru için gerekli belgelere de yer verilmiştir. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ,