Vergi Sirküleri 2016/91 : İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluğu Ertelenmiştir

Vergi Sirküleri 2016/91 : İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluğu Ertelenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.12.2016

SİRKÜLER NO : 2016/91
 

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLUĞU ERTELENMİŞTİR 

(475 Seri No’lu VUK Genel Tebliği   15/12/2016 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Bilindiği üzere, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/1/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri gerekmekteydi.

Yayımlanan Tebliğ ile ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.

Ayrıca tebliğ düzenlemesi ile  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilme seçeneği sunulmuştur.  Bu seçeneği kullanan mükellefler 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

475 Seri No’lu VUK GenelTebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.