Vergi Sirküleri 2016/90 : Diib Sahibi Mükeleflerin İhraç Kaydıyla Teslimlerindeki Kdv İadesi Genişletilmiştir.

Vergi Sirküleri 2016/90 : Diib Sahibi Mükeleflerin İhraç Kaydıyla Teslimlerindeki Kdv İadesi Genişletilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.12.2016

SİRKÜLER NO : 2016/90
 

DİİB SAHİBİ MÜKELEFLERİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERİNDEKİ KDV İADESİ GENİŞLETİLMİŞTİR 

(KDV Genel  Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri Nolu Tebliğ   13/12/2016 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 4/10/2016 tarihinde yayımlanan 7 seri nolu KDV Genel Tebliği ile DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi)  sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslimi mümkün olmayacağı belirtilmişti. Buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılmayacağı ifade edilmişti.

Konuya ilişkin olarak   5/10/2016 2016/73 nolu sirkülerimiz ile duyuru yapılmıştı.

Yayımlana 8 Seri Nolu Tebliğ ile dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri yukarıdaki uygulamanın dışında tutularak bunlara KDV iadesi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca hatırlanacağı üzere; DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı düzenlenmiştir.

Yapılan değişikle yine dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde yukarıda yer verilen sınırlamanın uygulanmayacağı belirtilmiştir.

KDV Genel  Uygulama  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri Nolu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.