Vergi Sirküleri 2016/87 : 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa İlişkin 3 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/87 : 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa İlişkin 3 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.11.2016

SİRKÜLER NO : 2016/87
 

6736 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNA İLİŞKİN 3 NO’LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna İlişkin 3 No’lu Genel Tebliğ 25/11/2016 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 6761 Sayılı Kanun ile 6736 sayılı kanuna geçici madde eklenerek,  31 Ekim 2016 tarihine kadar kendilerine ihbarname tebliğ edilen mükelleflere 30 Kasım 2016 tarihine kadar 6736 sayılı kanunun 4. Maddesi kapsamında başvuru yapma imkânı getirilmiştir. Konuya ilişkin duyurumuz 24/11/2016 Tarih ve 2016/85 sayılı sirkülerimiz ile yapılmıştır.

Yayımlanan 3 seri no’lu tebliğ ile yapılan değişiklik örneklerle açıklanmıştır.

Verilen bazı örneklere aşağıdaki gibidir:

Örnek1: – Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına giren alacaklara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 31 Ağustos 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uzatılan süre dâhil olmak üzere Kanundan yararlanmak için 30 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar başvuruda bulunması gerektiği halde bu sürede başvuruda bulunmamıştır.

Bu durumda, Kanunun geçici 1 inci maddesiyle yapılmış olan düzenleme kapsamında mükellefin Kanun hükümlerinden yararlanmak istemesi halinde, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairesine başvurması ve yapılandırılan alacağa ilişkin peşin veya ilk taksit tutarını da 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi gerekmektedir. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.

Örnek 3 – Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına giren alacaklara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 22 Ağustos 2016 tarihinde tebliğ edilmiş ve mükellef anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere taksitli ödeme seçeneğini tercih ederek 19 Eylül 2016 tarihinde vergi dairesine başvurmuştur.

Yapılandırılan borca ilişkin vadesi 30 Eylül 2016 tarihi olan ilk taksit ödeme süresi, 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzamıştır. Ancak, mükellef uzayan süre de dâhil olmak üzere ilk taksiti süresinde ödemediğinden yapılandırma ihlal olmuştur. 

Mükellef, yapılandırılmış borçlarına ilişkin ihlale neden olan ilk taksit tutarını, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu durumda, ödeyeceği tutar için geç ödeme zammı hesaplanmayacaktır.

Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasıyla yapılan düzenlemede ödenmeyen tutarlar nedeniyle yapılandırması ihlal olmuş mükelleflere ihlale konu tutarları 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi şartına bağlı olarak Kanundan yeniden yararlanma imkânı sağlandığından, mükellefin ödeme süresi gelmemiş diğer taksitlerinin ödeme süreleri uzamamaktadır. Dolayısıyla, mükellefin yapılandırılan borcuna ilişkin ikinci taksitin ödeme süresinin Kasım/2016 ayı olduğu dikkate alındığında bu taksitin de 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna İlişkin 3 No’lu Genel Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.