Vergi Sirküleri 2016/80 : Asgari Ücretin Gelir Vergisi Kesintisi Nedeniyle 1.300,99 TL’nin Altına İnmesini Önlemek Amacıyla Yasal Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/80 : Asgari Ücretin Gelir Vergisi Kesintisi Nedeniyle 1.300,99 TL’nin Altına İnmesini Önlemek Amacıyla Yasal Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 28.10.2016

SİRKÜLER NO               : 2016/80

ASGARİ ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL’NİN ALTINA İNMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR 

(Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan 6753 Sayılı Kanun ile 294 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 28/10/2016 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Bilindiği üzere, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)103’üncü maddesindeki artan oranlı tarife nedeniyle net ücret 1.300,99TL altına düşüyordu. GVK’da yapılan düzenleme ile yılın bu aylarında söz konusu düşüşü telafi etmek amacıyla,  düşüş tutarı  asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilerek net ücretin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi engellenmiştir.

Konuya ilişkin düzenleme GVK’ya Geçici 86’ncı madde olarak eklenmiş ve  1 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Diğer yandan 294 No’lu GVK Genel Tebliği de yayımlanarak konu örnekler ile açıklanmıştır.

Buna göre, bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir.

GVK’nın 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2016 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL’ye düşmektedir. 

Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan  (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Böylece, örneğimizdeki bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

6753 Sayılı Yasa’ya  ulaşmak için tıklayınız.

294 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.