Vergi Sirküleri 2016/42 : Yatırım Teşvik Tebliği’nde Yeni Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/42 : Yatırım Teşvik Tebliği’nde Yeni Değişiklikler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/42 : Yatırım Teşvik Tebliği’nde Yeni Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2016

SİRKÜLER NO : 2016/42

YATIRIM TEŞVİK  TEBLİĞİ’NDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER  YAPILMIŞTIR

 (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 No’lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/2 No’lu Tebliğ,  25/6/2016 Tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan yeni tebliğ ile 2012/1 No’lu Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1- 2012/1 No’lu Tebliğ’in “Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde değişiklik yapılarak belge sayısı azaltılmıştır. Son değişikliğe göre (d) bendi şöyle olmuştur:

“Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.”

2- “Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri”  Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar kapsamına alınmıştır.

3- Tebliğ’in “süre uzatımına” ilişkin 18’inci maddesinde değişiklik yapılarak, süre uzatımı için “yatırım harcaması yapılmış olma şartı” artık aranmayacaktır.

4- 2012/1 No’lu  Tebliğ’in “Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve  Belgeler” başlıklı EK-2’sinde değişiklikler ve

çıkarmalar yapılmıştır.

5- Söz konusu  Tebliğ’in ”Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler” başlıklı EK-5’inde yer alan   (6), (8) ve (13) numaralı sıralar yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre artık “(6) Tasdikli kapasite raporu, (8) Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni, (13) Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları, Yatırım Tamamlama Vizesi için istenmeyecektir. 

6- Değişiklik yapan Tebliğ 25 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2016/2 No’lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.