Vergi Sirküleri 2016/35 : Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Kira Ve Ecrimsil Gibi Borçlarının Ertelenmesi Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/35 : Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Kira Ve Ecrimsil Gibi Borçlarının Ertelenmesi Sağlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/35 : Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Kira Ve Ecrimsil Gibi Borçlarının Ertelenmesi Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 29.04.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/35

TURİZM İŞLETMELERİNİN 2016 YILI KİRA VE  ECRİMSİL GİBİ BORÇLARININ ERTELENMESİ SAĞLANMIŞTIR

 (6704 sayılı Torba Yasa 26 Nisan 2016 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Torba Yasa’nın 15’inci maddesiyle, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a geçici 19’uncu madde eklenerek, turizm işletmelerinin 2016 yılı kira ve  ecrimsil  gibi  borçlarının ertelenmesi sağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerindekonaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile  bu taşınmazlara ilişkin ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecektir. Ertelenen alacaklar, bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Yasal düzenleme, 26/4/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup tarihinden önce tahsil edilenler, ilgililerince talep edilmesi halinde iade veya erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra tahsil edilmesi gereken bedellere mahsup edilebilecektir.

Söz konusu yasal düzenleme kapsamında ertelen alacakların, ilk taksiti 2017/Eylül ayında, takip eden taksitleri de izleyen yılların aynı ayında ödenmek üzere üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi bir zam ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

İlgili Yasa Maddesinde yer alan yetkiye göre Maliye Bakanlığı konu hakkında Tebliğ yayınlayabilecektir.

6704 sayılı Torba Yasa’ya ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.