Vergi Sirküleri 2016/34 : Teşvik Belgesi Müracatında Aranan Belgelere Ek Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/34 : Teşvik Belgesi Müracatında Aranan Belgelere Ek Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/34 : Teşvik Belgesi Müracatında Aranan Belgelere Ek Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 28.04.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/34

TEŞVİK BELGESİ MÜRACATINDA ARANAN BELGELERE EK YAPILMIŞTIR

 (2016/1 No’lu  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır)

Yayımlanan 2016/1 No’lu Tebliğ ile “2012/1 No’lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in  “Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler” başlıklı 6’ncı maddesine yeni bir bent eklenmiştir. Eklenen (ı) bendi ile 02.05.2016 tarihinden itibaren teşvik belgesi müracaatlarında aşağıdaki belirtilen belge de aranacaktır.

“ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası.”

2016/1 No’lu  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.