Vergi Sirküleri 2016/32 : Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 2 Mayıs 2016 Tarihine Uzatılmış

Vergi Sirküleri 2016/32 : Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 2 Mayıs 2016 Tarihine Uzatılmış


Vergi Sirküleri 2016/32 : Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 2 Mayıs 2016 Tarihine Uzatılmış

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ     : 22.04.2016

SİRKÜLER NO           : 2016/32

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 2 MAYIS 2016 TARİHİNE UZATILMIŞ

 (82  Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır)

    Yayımlanan VUK Sirküleri ile 25 Nisan 2016 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerinbeyan ettikleri Kurumlar Vergisi’ni en geç 2 Mayıs 2016 Tarihinde ödemeleri gerekmektedir.

Diğer yandan Yayımlanan Sirküler ile 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

82  Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız . 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.