Vergi Sirküleri 2016/21 : Şubeler Tarafından Yapılan Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2016/21 : Şubeler Tarafından Yapılan Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Özelge


Vergi Sirküleri 2016/21 : Şubeler Tarafından Yapılan Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Özelge

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 10.03.2016
SİRKÜLER NO                 : 2016/21

ŞUBELER TARAFINDAN YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE   TEVSİK ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN ÖZELGE 

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 10/02/2016 tarihli özelgede; şirketin  değişik adreslerde şubesinin olduğu ve her bir şubenin birbirinden bağımsız olarak ticari faaliyetine devam ettiği, bir firma tarafından aynı gün içerisinde farklı şubelerden mal alışında bulunulduğu, bu durumda aynı firma tarafından aynı gün içinde yapılan mal alışlarının şube bazında tevsik zorunluluğuna ilişkin haddi geçmediği ancak iki veya daha fazla şubeden yapılan mal alışlarının toplamının haddi geçtiği, şubeler bağımsız olduğu için bir müşterinin diğer şubelerinizden mal alımının takip edilemediği belirtilerek bu tür ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekip gerekmediği konusunda görüş istenmiştir.

Özelgede cevaben, merkez ve şube hesaplarının aynı defterde izlenmesi halinde, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan 7.000 TL'yi aşan tutardaki tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunmakta olduğu açıklanmıştır. Özelde, diğer yandan merkez ve şube için ayrı ayrı kanuni defter tutulması halinde tevsik zorunluluğunun her bir yer için ayrı ayrı dikkate alınacağı belirtilmiştir.

 İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

      Bilgilerinize Sunulur.

     Saygılarımızla,

    GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

    VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.