Vergi Sirküleri 2016/18 :Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/18 :Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2016/18 :Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 25.02.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/18

ÖDEMELİ YAYINCILIK HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR  

(13 Sıra No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği 25/02/2016 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile Ödemeli yayıncılık hizmetleri tanımı, herhangi bir ilave içerik barındırmayan standart yayınları izleme/dinleme imkanının yanı sıra, abonelerin/müşterilerin tercih edeceği farklı türde yayınları bir kerelik veya dönemsel olarak izleme/dinleme imkanını da kapsamaktadır, şeklinde yapılmıştır.

Tebliğ ile yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından verilen ödemeli yayıncılık hizmetlerinde ÖİV uygulaması esaslarının aşağıdaki gibi olduğu açıklanmıştır:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilendirmesine tabi olan ve bu kapsamda iletim hizmeti nedeniyle ÖİV mükellefi olan işletmeciler, içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerini, abonelere taşıyabileceği gibi abonelere sunulan içerikleri kendileri de temin edebilmektedir.

BTK yetkilendirmesine tabi olmayan içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerinin abonelere iletilmesi durumunda, iletim hizmetini ifa eden yetkilendirilmiş işletmecilerin ÖİV matrahı, abonelerden alınan iletim hizmetinin bedelidir. Yetkilendirilmiş işletmecilerin iletim hizmeti dolayısıyla içerik sağlayıcılardan da ayrıca bedel alması durumunda, söz konusu bedeller üzerinden de ÖİV hesaplanması gerekir.

Radyo ve televizyon yayınları, uydu platformu ve kablo ortamından iletilebildiği gibi kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden de iletilebilmektedir. Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden verilen radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesi hizmetleri de 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtildiği şekilde yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından yetkilendirme kapsamında verilmesi durumunda ÖİV’nin konusuna girer. Öte yandan, bahsi geçen yayınların iletilmesi ve izlenmesi için kullanılan internet erişimi üzerinden de bedel alınması halinde, bu bedel üzerinden ayrıca ÖİV hesaplanması gerektiği tabiidir.

Ödemeli yayıncılık hizmetinin, önce kullanılıp, bedeli sonra ödenmek suretiyle verilmesi yerine, önce bedelin ödenip, sonra kullanım hakkının kazanıldığı ön ödemeli şekilde verilmesi durumunda vergi, tahsil edilen bedelin iletim hizmetine isabet eden kısmı üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanır.

13 Sıra No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.