Vergi Sirküleri 2016/105 : 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Vergi Sirküleri 2016/105 : 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2016

SİRKÜLER NO : 2016/105
 

2017 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ

(Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30 Aralık 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

Söz konusu Komisyon Kararına istinaden asgari ücret tutarı 1/1/2017- 31/12/2017 tarihleri için aylık 1.404,06 TL olarak belirlenmiştir.

2017 yılı aylık asgari ücretin ayrıntılı hesaplaması aşağıda yer aldığı gibidir:

  1.  Asgari Ücretin Net Hesabı:

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

SGK PRİMİ % 14

248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU % 1

17,78

GELİR VERGİSİ %15 (*)

93,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

133,31

DAMGA VERGİSİ % 0,759

13,49

KESİNTİLER TOPLAMI

373,44

NET ASGARİ ÜCRET (**)

1.404,06


2. Asgari Ücretin İşverene Maliyet:

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

275,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

2.088,56

 

Not 1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

 Not 2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

 (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 (**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53 TL) asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

 (***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 2’sidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’na ulaşmak tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş