Vergi Sirküleri 2016/104 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi 30/6/2017 Tarihine Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/104 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi 30/6/2017 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2016

SİRKÜLER NO : 2016/104
 

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE  BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİM SÜRESİ 30/6/2017 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

(2016/9608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30 Aralık 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, 6736 Sayılı Kanunun 7’inci maddesi ile  “Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması“ kapsamında düzenlemeler yapılarak, bu  kapsamda gerçek ve tüzel kişilerin yurtiçinde ve yurtdışında  bulunan para , altın , döviz , menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını (ayrıca sadece yurt içinde bulunan gayrimenkullerini) kanunda yer alan hükümler dahilinde 31.12.2016 tarihine kadar bildirmeleri durumunda vergi alınmaksızın kayda alma imkanı getirilmişti.

Bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu varlıkların bildirim süresi 30/6/2017 Tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

2016/9608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş