Vergi Sirküleri 2016/10 : Gübre Ve Yem Teslimleri Kdv’den İstisna Edilmiştir

Vergi Sirküleri 2016/10 : Gübre Ve Yem Teslimleri Kdv’den İstisna Edilmiştir


Vergi Sirküleri 2016/10 : Gübre Ve Yem Teslimleri Kdv’den İstisna Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ        : 11.02.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/10

GÜBRE VE YEM TESLİMLERİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR

(6663 Sayılı Kanun Resmi Gazete Yayımlanmıştır)

Gübre ve yem teslimlerinde KDV istisnasına ilişkin yayınlamış olduğumuz 2016/10 no’lu Sirkümüzde Kanunun yayınlanıp yürürlüğü girme tarihi sehven 11 Şubat 2016 olarak belirtilmiştir. Söz konusu Kanun 10 Şubat 2016 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe girmiş olup düzeltilmiş sirkümüz aşağıdadır:

10 Şubat 2016 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Yayımlanan 6663 sayılı Kanun’un 13’ümcü maddesiyle “tam istisna” kapsamında istisna edilen gübre ve yem teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin talebi üzerine iade edilebilecektir.

KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine eklenen (ı) bendi aşağıdaki gibidir:

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,” 

6663 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla, 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.