Vergi Sirküleri 2016/07 : Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/07 : Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

 

Vergi Sirküleri 2016/07 : Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 01.02.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/07

MALİ TATİL UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

(6661 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Yayımlanan 6661 sayılı yasanın 18’inci maddesi ile 5604 sayılı  Mali Tatil İhdas Edilmesi hakkında kanunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

5604 sayılı  kanunun 1’inci maddesinin 6’ncı fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenerek daha önce yedi dünolan süre beş güne düşürülmüştür:

 “ Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî  tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.”

Yine aynı kanunun yedinci fıkrasında yapılan değişiklik ile “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi” de mali tatil uygulaması dışına alınmıştır.  Değişiklik sonrası ilgili fıkra aşağıdaki gibi olmuştur:

 “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Yine aynı kanunun sekizinci  fıkrasında yapılan değişiklik ile “son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar” verilmesi gereken beyannamelerin süreleri kısaltılarak aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır:

“Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen gün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.”

6661 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.