Vergi Sirküleri 2016/05: Meksika Ve Kosova İle Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 2016/05: Meksika Ve Kosova İle Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girmiştir


Vergi Sirküleri 2016/05: Meksika Ve Kosova İle Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 20.01.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/05

 MEKSİKA VE KOSOVA İLE YAPILAN ÇİFTE VERGİLEMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

(2016/8362 sayılı “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

14/1/2016 Tarihinde yayımlanan Karara göre;

  Meksika ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 23 Temmuz 2015

  Kosova ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 15 Ekim 2015,

tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Anlaşmalar ile özet olarak;

Ülkeler arasındaki vergilendirme hakkı, genel olarak geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmektedir.

Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlar ile sınırlandırılmaktadır.

Ayrıca diğer ülkede anlaşmada belirlenmiş süreden (Meksika anlaşması için 6 aydan- Kosova Anlaşması için 12 aydan) kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Anlaşmada iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Meksika ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması için tıklayınız .

Kosova ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması için tıklayınız .

 Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.