Vergi Sirküleri 2016/03 : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Tarihinin Ertelenmesi Ve Kademeli Geçişe İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2016/03 : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Tarihinin Ertelenmesi Ve Kademeli Geçişe İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 2016/03 : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Tarihinin Ertelenmesi Ve Kademeli Geçişe İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ        : 04.01.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/03

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA TARİHİNİN ERTELENMESİ VE KADEMELİ GEÇİŞE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR 

(465 ve 466 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

25/12/2015 tarihinde yayımlanan  Tebliğler ile Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (YNÖKC) kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,
3100 sayılı KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerden;

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:  

1 milyon TL’yi aşanlar için, 1/4/2016 tarihinden, 
1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olanlar için, 1/7/2016 tarihinden, 
500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar için, 1/10/2016 tarihinden,
150 Bin TL’den az olanlar için, 1/1/2017 tarihinden 

itibaren YNÖKC kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Ayrıca yapılan yeni tebliğ düzenlemesi ile YNÖKC’ların; 

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine Kaydı,
Kayıtlı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı,
Kullanıma Açılması (Aktivasyonu),
Kullanılmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı veya Devri,
Geçici Olarak Kullanım Dışı Bırakılması (Kapatılması),
Hurdaya Ayrılması,
Servis Hizmetleri, 

Konularında da açıklamalar yapılmıştır.

465 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

466 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız  .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.