Vergi Sirküleri 58 : Kronik Rahatsizliği Olan Mükellefler Ve Meslek Mensuplari İçin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi

Vergi Sirküleri 58 : Kronik Rahatsizliği Olan Mükellefler Ve Meslek Mensuplari İçin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/58

 

Kronik Rahatsizliği Olan Mükellefler Ve Meslek Mensuplari Için Mücbir Sebep Hali Sona Erdi

(528 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 26/6/2021 tarih, 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Yayımlanan VUK tebliği ile, Covid-19 salgını kapsamında 24 Mart 2020'de yayımlanan 518 no’lu VUK tebliği ile kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamalara yer verildi.

MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERMESİ: Tebliğde salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Haziran 2021 tarihli genelgede, kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak hususlara ilişkin açıklamalara yer verildiği belirtilerek, 22 Mart 2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020’de yayımlanan tebliğ tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin 26.6.2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesinin uygun bulunduğu açıklanmıştır.

DAHA ÖNCE VERİLEMEYEN BEYANNAMELERİN 15 GÜN İÇİNDE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR: Mücbir sebep halleri sona erenlerin 22.3.2020–26.6.2021 tarihleri arasındaki mücbir sebep dönemine ait verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26.6.2021’i takip eden 15. günün sonuna kadar (yani 11.7.2021 günü sonu) verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

VERİLME SÜRESİNE 15 GÜNDEN DAHA AZ SÜRE KALAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER: Kanuni verilme süresi 2021 Haziran ayına isabet eden beyanname/bildirimler açısından; 26.6.2021 itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme son süresi olarak 11.7.2021, 15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN ALINAN BELGELERİN İBRAZI: Kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık kuruluşundan alınan belgelerin, mükellefler tarafından, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde (26 Temmuz 2021’e kadar) bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

528 Sıra No’lu VUK tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.