Vergi Sirküleri 43 : TL Mevduat Faizlerinde Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Temmuz 2021 Tarihine Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 43 : TL Mevduat Faizlerinde Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Temmuz 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/43

TL MEVDUAT FAİZLERİNDE STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

(4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/06/2021 tarih, 31498 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Bugün yayımlanan karar ile 1/6/2021 tarihinden itibaren açılan/yenilenen TL mevduatlarına ve katılım hesaplarına düşük stopaj oranı uygulaması 31/7/2021 tarihine uzatılmış olup, yine bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara indirimli ve “0” oranlı stopaj uygulamasından yararlanma imkanı 1/6/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bu varlıklara uygulanmak üzere 31/7/2021 tarihine uzatılmış bulunmaktadır.

Buna göre, TL mevduat faiz ve katılım hesabı kar paylarına uygulanmaya devam edilecek olan kesinti oranları aşağıdaki gibidir:

Mevduat faizlerinde;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.