Vergi Sirküleri 32 : Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle "Form BA-BS" Bildirimlerinin Verilme Ve E-defterlerin/E-beratların Oluşturma, İmzalanma Ve Yükleme Süreleri Uzatıldı

Vergi Sirküleri 32 : Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle "Form BA-BS" Bildirimlerinin Verilme Ve E-defterlerin/E-beratların Oluşturma, İmzalanma Ve Yükleme Süreleri Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 23.04.2021

SİRKÜLER NO : 2021/32

 

KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERINİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERI İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERI UZATILDI

 (Beyan, Ödeme ve Bildirim Sürelerini Uzatan 22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır)

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.