Vergi Sirküleri 31 : Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler Ve Diğer Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 31 : Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler Ve Diğer Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.04.2021

SİRKÜLER NO : 2021/31

 

HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER VE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

(Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7316 Sayılı Kanun , 22/04/2021 tarih, 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

7316 Sayılı Kanun ile hizmet sektöründe çalışan ücretlilere yönelik olarak nakit ücret desteği ve SGK prim desteği getirilmiş; SGK ödenekleri ile prim teşviki, destek ve indirimlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

  1. 1. ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN ÇALIŞANLARA NAKİT DESTEĞİ:

Yayımlanan kanunun 6. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ilave yapılarak, aşağıda NACE faaliyet kodları gösterilen işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için günlük 50 TL (aylık 1.500 TL) nakdi ücret desteği verilecektir.

      56              Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

      61.90.05    İnternet kafelerin faaliyetleri

      85.51.03    Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt,briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

      93.11.01    Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bowling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)

      93.12.07    Yüzme kulüplerinin faaliyetleri

      93.13.01    Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

      93.19.05    Bilardo salonlarının faaliyetleri

      93.21.01    Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

      93.29.02    Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

      93.29.03    Oyun makinelerinin işletilmesi

      96.02.01    Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

      96.04.01    Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri

      96.04.02    Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)

      96.04.03    Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

  1. 2. İŞVEREN VE ÜCRETLİLERE PRİM DESTEĞİ:

Yayımlanan kanunun 7. maddesindeki düzenlemeyle 4447 sayılı kanuna ilave  yapılarak, yukarıda faaliyet kodları gösterilen işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen sigortalıların 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınırı olan 3.577,50 TL üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır.

Bu destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmiş olmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir.

Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca 4447 sayılı kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacak ve fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

  1. 3. İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK ve ANALIK HALLERİNDE SGK ÖDENEĞİ HESAPLAMA BAZI DEĞİŞMİŞTİR:

Yayımlanan kanunun 9. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanununda yapılan değişiklikle, SGK tarafından verilecek bu ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç için iş görmezliğin başladığı tarihten önceki 3 aylık sürenin dikkate alınması yerine, günlük kazanç; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde iş kazasının olduğu, meslek hastalığında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde, analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

  1. 4. Yayımlanan kanunun 10. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişiklikle, işverenlerce anılan kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacağı, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimlerin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir.

7316 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.