Vergi Sirküleri 26 : Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Kalktığına İlişkin Duyuru Yayımlandı

Vergi Sirküleri 26 : Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Kalktığına İlişkin Duyuru Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.03.2021

SİRKÜLER NO : 2021/26

 

BAZI MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN KALKTIĞINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI

(Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.)

25.1.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 524 sıra No’lu VUK Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinin 1.12.2020 tarihinde başlayıp, faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesi duyurulmuştu.

Geçici süreliğine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bir kısmı İçişleri Bakanlığı'nın 2.3.2021 tarihinde yayımlanmış olan 3514 sayılı Genelgesi kapsamında belli koşullara bağlı olarak aynı tarihte faaliyetlerine başlamıştır.

Bu gelişmeye bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 9.3.2021 tarihinde yayımlanan duyuru ile; İçişleri Bakanlığı’nın anılan kararı kapsamında tekrar faaliyetlerine başlamalarına izin verilmiş olan mükelleflerin mücbir sebep hallerinin sona erdiği açıklanarak, bu mükelleflerin ertelenen yükümlülüklerini 524 No’lu VUK Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiği duyurulmuştur.

Anılan tebliğ kapsamında mücbir sebep hali sona ermiş olduğu kabul edilen mükelleflerin kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden “Muhtasar Beyannamelerin ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin” verilme ve ödenme tarihleri, “Form Ba-Bs bildirimlerinin” verilme tarihi, söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken “e-Defterlerin” oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile “e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının” yüklenme son tarihleri aşağıdaki gibidir:

· Ekim, Kasım, Aralık 2020 üç aylık dönemi ile Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat 2021 aylık dönemlerine ait Muhtasar Beyannamelerin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) 26 Nisan 2021 tarihine kadar,

· Yukarıda sayılan dönemlere ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 26 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi,

· Belirtilen dönemlere ait ödenmesi gereken KDV ve Muhtasar vergilerin Kasım 2020 dönemi için 31 Mayıs 2021; Aralık 2020 dönemi için 30 Haziran 2021; Ocak 2021 dönemi için 2 Ağustos 2021 ve Şubat 2021 dönemi için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ödenmesi,

· Kasım ve Aralık 2020, Ocak ve Şubat 2021 dönemlerine ilişkin Ba ve Bs formlarının 26 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi,

· Eylül, Ekim ve Kasım 2020 dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemin 26 Nisan 2021 tarihine kadar yüklenmesi,

· Ocak, Şubat, Mart 2020 ve Nisan, Mayıs, Haziran 2020 dönemlerine ilişkin e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının 26 Nisan 2021 tarihine kadar yüklenmesi,

gerekmektedir.

İlgili GİB duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.