Vergi Sirküleri 18 : 2020 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 18 : 2020 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/18

 

2020 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR
(VUK 525 Sıra No’lu Genel Tebliği, 09/02/2020 Tarih, 31390 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)


Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 280’inci maddesinin verdiği yetki uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurları belirlemektedir. Yayımlanan Tebliğ ve Ekinde yer alan tablo ile 31/12/2020 tarihi itibariyle değerlemede kullanılacak kurlar belirlenmiş olup Sirkülerimiz Ekinde yer almaktadır.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2020 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiği unutulmamalıdır.

VUK 525 Sıra No’lu Genel Tebliğ ve Eki tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.