Vergi Sirküleri 17 : Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren İmalatçıların İstihdam Ettiği Personele Uygulanan Gelir Vergisi Teşviği için Öngörülen Asgari İhracat Oranı Koşulu 2020 İçin %80'E İndirilmiştir

Vergi Sirküleri 17 : Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren İmalatçıların İstihdam Ettiği Personele Uygulanan Gelir Vergisi Teşviği için Öngörülen Asgari İhracat Oranı Koşulu 2020 İçin %80'E İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/17

 

SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN İMALATÇILARIN İSTİHDAM ETTİĞİ PERSONELE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TEŞVİĞİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ASGARİ İHRACAT ORANI KOŞULU 2020 SENESİ İÇİN %80’E İNDİRİLMİŞTİR

(Düzenlemeyi yapan 3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 06/02/2021 Tarih, 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı mükelleflerin, bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç etmesi halinde, bu işverenlerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmekte idi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı mükelleflerin, 2020 yılında serbest bölgelerde ürettikleri ürünlerin FOB bedelinin en az %80’ini yurt dışına ihraç etmeleri bunların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisi teşviğinden yararlanması için yeterli sayılmıştır.

3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.