Vergi Sirküleri 99 : İşyeri Kira Stopaj Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Vergi Sirküleri 99 : İşyeri Kira Stopaj Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/99

 

İŞYERİ KİRA STOPAJ ORANI İNDİRİMİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

(3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları,  23/12/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere, 31/7/2020 Tarihinde yayımlanmış olan  2813 Sayılı Karar ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi değiştirilmişti. Yapılan değişiklikle stopaj oranları 31/12/2020 tarihine kadar indirilmişti. Bugün yayımlanan Karar ile indirimli stopaj oranlarının uygulanma süresi  31/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 Buna göre, 31/05/2021 Tarihine kadar Stopaj Oranı %20’den %10’a İndirilen ödemeler şunlardır:                                                         

 - GVK 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

-Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden. (Ayrıca yapılan düzenlemeyle söz konusu maddenin yeri yeniden düzenlenmiştir.)

Karar, 1/1/2021 tarihinden 31/05/2021 Tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelere uygulanmak üzere 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

                                   

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.