Vergi Sirküleri 96 : TL Mevduat Faizlerindeki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mart 2021 Tarihine Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 96 : TL Mevduat Faizlerindeki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mart 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/96

 

TL MEVDUAT FAİZLERİNDEKI STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 MART 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

(3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,  23/12/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere 30/9/2020 tarihinde yayımlanmış olan Karar ile 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) TL vadesiz ve özel cari hesaplara ve ödenecek faizler ve kar paylarına indirimli stopaj oranları uygulanmasına başlanmıştı. Konuya ilişkin duyurumuz 30/09/2020 Tarih ve 2020/79 No’lu Sirkülerimiz ile yapılmıştı.

Bugün yayımlanan karar ile indirimli stopaj uygulamasının süresi 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre, 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ödenecek ve kar paylarına aşağıdaki stopaj oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinde;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5 (eski oran %15 idi),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3 (eski oran %12 idi),

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 (eski oran %10 idi),

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0 (eski oran da %0 idi),

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5 (eski oran %15 idi),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3 (eski oran %12 idi),

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 (eski oran %10 idi),

Diğer yandan yayımlanan Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen Geçici 3. Madde ile de 31/03/2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara da indirimli stopaj uygulamasından yararlanma imkanı getirilmiştir. Bu uygulama 23/12/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

                                                       

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.