Vergi Sirküleri 90 : Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 90 : Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.11.2020

SİRKÜLER NO : 2020/90

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN VERGİ KONULARINDA

KARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİM STANDARDI

BİLGİLENDİRME REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimi Standardı Bilgilendirme Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.)

GİB tarafından yayımlanan Rehberde,  karşılıklılık esasında anlaşmayı imzalayan ülkelerin, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini finansal kuruluşlardan toplayıp otomatik olarak her yıl ilgili ülkelerle paylaşılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere, ülkeler arasında otomatik bilgi paylaşımına  imkan veren ve 136 ülkenin taraf olduğu  “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” 2011 yılında hazırlanmıştı. Sonrasında “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” ülkeler tarafından imzalanmaya başlanmış, Türkiye’de bu anlaşmayı 21/04/2017 Tarihinde imzalamış ve 31/12/2019 Tarihinde onaylamıştır.

Bu çerçevede Türkiye, mukimi olan kişilerin 71 ülke ve bölgede bulunan 2019  yılına ilişkin finansal bilgilerine 2020 yılında otomatik olarak erişebilecek; 54 ülkeye ise bu ülke mukimlerinin Türkiye’de bulunan 2019 dönemi hesap bilgilerini 2020 yılında iletecektir.  GİB tarafından anlaşmaya taraf olan ülkelerden Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, ve İsviçre 2020 yılı değişimi uygulamasına aktivasyon ve teknolojik altyapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle dahil edilmemiştir. Rehberin ekinde yer alan 4 adet tabloda  kapsama giren ülkeler ile 2020 yılında bilgi alınacak ve bilgi verilecek ülkeler listeler halinde gösterilmiştir.

Bilgi değişimi kapsamında paylaşılacak finansal bilgiler:

Karşılıklılık esasına uygun olarak kişilerin mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile sigorta şirketleri nezdindeki ;

 • Mevduat hesapları,
 • Saklama hesapları,
 • Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,
 • Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,
 • Düzenli ödeme sözleşmelerine,

İlişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır.

Bilgi değişimine tabi tutulacak DİĞER bilgiler:

Bilgi değişimi kapsamında kişilerin;

 • Adı ve soyadı,
 • Adresi,
 • Yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN)
 • Doğum yeri ve tarihi,
 • Hesap Numarası, hesap bakiyesi  ya da değeri,
 • Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirin toplam brüt tutarı gibi bilgiler paylaşılacaktır.

Kapsama dahil olmayan bilgiler:

Otomatik bilgi değişimi kapsamına gayrimenkul ve taşıt bilgileri dahil değildir. Hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşıma konu edilmeyecektir.

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimi Standardı Bilgilendirme Rehberi’ne  ulaşmak için tıklayınız.                      

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.