Vergi Sirküleri 89 : 7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 89 : 7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.11.2020

SİRKÜLER NO : 2020/89

 

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN 1 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

 (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu Genel Tebliği,  27/11/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

 

Bilindiği üzere 17/11/2020 Tarihinde yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile başta vergi ve SGK prim alacakları olmak üzere kamuya ait bir kısım alacakların yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.

Yayımlanan Genel Tebliğ ile 7256 sayılı kanun kapsamında getirilen;

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ ile;

  • Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi itibariyle alacağın kesinleşmesine,
  • Dava aşamasında olan alacağın hangi durumlarda kesinleşmiş kabul edileceğine,
  • Kapsama giren idari para cezalarına,
  • İl özel idarelerince ve Belediyelerce takip edilen alacakların kapsamına,
  • Kapsama giren alacalar için başvuru süresi ve şekline,

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve konular örneklerle açıklanmıştır. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en son 31.12.2020 tarihine kadar ( bu tarih dahil) borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak yapmaları gerektiği belirtilerek, Tebliğ ekinde başvuru için gerekli belgelere de yer verilmiştir.

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi posta yoluyla da başvurabileceklerdir.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.