Vergi Sirküleri 81 : Dövizli Sözleşme Yasağına İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 81 : Dövizli Sözleşme Yasağına İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.10.2020

SİRKÜLER NO : 2020/81

 

DövizLİ SÖZLEŞME YASAĞINA İlişkin BAKANLIK DUYURUSU YAYIMLANMIŞTIR 

(Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru,  13/10/2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır)

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan duyuruda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

Bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlıkça belirlenen istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmişti.

Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmişti.

İki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve taraflar Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacaklardır.

Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru’ya ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.