Vergi Sirküleri 71 : 31 Temmuzda Yürürlüğe Giren İşyeri Kira Stopaj İndirimi İle KDV İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin GİB Açıklaması

Vergi Sirküleri 71 : 31 Temmuzda Yürürlüğe Giren İşyeri Kira Stopaj İndirimi İle KDV İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin GİB Açıklaması

 VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.08.2020

SİRKÜLER NO : 2020/71

 

31 TEMMUZDA  YÜRÜRLÜĞE GİREN İŞYERİ KİRA STOPAJ İNDİRİMİ İLE KDV İNDİRİMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GİB AÇIKLAMASI

(Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  20/08/2020 Tarihli ve E.92133 Sayılı yazıları)

Hatırlanacağı üzere  31/07/2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren  2812 ve 2813  sayılı Cumhurbaşkanı Karar’larıyla işyeri kira stopaj oranı ile bazı mal ve hizmetlerin KDV oranları indirilmişti. Konuya ilişkin  duyurularımız  31/07/2020 Tarih ve 2020/67 ve 2020/68 No’lu Sirkülerimiz ile yapılmıştı. Söz konusu Kararlar ile indirilen stopaj ve KDV oranlarının uygulamasına ilişkin olarak  GİB tarafından aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

     1. Servis taşımacılığı ve VIP transfer taşımacılığı hizmetlerinin yolcu taşıma hizmeti kapmasında değerlendirilip            değerlendirilmeyeceği, indirimli oran kapsamında değerlendirilmesi halinde Temmuz ayında gerçekleşen hizmetlere ilişkin faturalarda KDV oranının nasıl uygulanacağı konusunda yapılan açıklama:

Servis taşımacılığı hizmetleri ile shuttle türü (VIP transfer dahil) taşıma hizmetleri yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, 31/7/2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen bu hizmetlere 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması, Temmuz ayında gerçekleşen yolcu taşımacılığı hizmetlerine yönelik düzenlenecek faturalarda ise 1-30 Temmuz 2020 tarihlerinde verilen hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.”

     2.İşyeri kiralama hizmetlerinde Temmuz ayına ilişkin kira faturalarının 31 Temmuz 2020 tarihinden sonra düzenlenmesi halinde hangi KDV oranının uygulanacağı konusunda yapılan açıklama:

“Temmuz ayına ait işyeri kiralama hizmetleri, 1-30 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki dönem için genel oranda (%18), 31 Temmuz 2020 tarihi için %8 oranında KDV'ye tabidir.”

      3. 30 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 31 Temmuz 2020 tarihinde sona eren konaklama hizmetinde KDV oranının ne olacağı konusundaki açıklama:

“2007/13033 sayılı BKK ekli II sayılı listenin (B/25) inci sırasında yer alan ve 30 (giriş)- 31 (çıkış) Temmuz 2020 tarihinde verilen geceleme hizmetleri %1 oranında KDV'ye tabidir. Ancak, 30 Temmuz ve öncesi tarihlere ilişkin geceleme hizmetleri için (fatura 31 Temmuz ve müteakip tarihlerde düzenlense dahi) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.”

       4. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (II) sayılı listenin (B/24) üncü sırasında yer alan birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda sunulan yeme içme hizmetlerinde KDV oranının ne olacağı konusundaki açıklama:

“2007/13033 sayılı BKK ekli II sayılı listenin (B/24) üncü sırasında kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), aynı BKK'nm geçici 6 ncı maddesinin (1/p) bendi uyarınca 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar %8 oranında KDV'ye tabidir.”
       5. 
Temmuz 2020 ayına ilişkin kiranın 1 Ağustos 2020 tarihinde ödenmesi veya kiralama döneminin 15 Temmuz - 14 Ağustos 2020 olması durumunda stopaj uygulamasının nasıl yapılacağı ve işyeri kira gelirlerinin beyanında geçerli olan beyan tutarının 2020 yılı için değişip değişmediği konusundaki açıklama:

“Temmuz 2020 ayına ilişkin kiranın 1 Ağustos 2020 tarihinde ödenmesi durumunda, kiracı tarafından kira ödemesinin 31 Temmuz tarihinden önceki tarihlerde ilgili kayıt ve işlemlerinin yapılmış olması halinde Temmuz ayı kiralarına %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.

Diğer yandan, işyeri sahibine nakden (banka aracılığıyla) ödemenin 1-30 Temmuz süresinde yapılmış olması durumunda da hesaben kaydın tarihi önemli olmaksızın %20 tevkifat oranı uygulanacaktır. Kiralama döneminin 15 Temmuz - 14 Ağustos 2020 olması durumunda da nakden veya hesaben ödemenin 31 Temmuz tarihi öncesinde yapılmış olması halinde %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.

Bunun yanı sıra, mükellefin sahip olduğu gayrimenkulü işyeri olarak kiraya vermesi dolayısıyla elde edilen kira gelirinin brüt tutarının
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  20/08/2020 Tarihli ve E.92133 Sayılı yazıları’na  ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.