Vergi Sirküleri 69: Yurt Dışında Mukim Finansal Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Uygulanmayacaktır

Vergi Sirküleri 69: Yurt Dışında Mukim Finansal Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Uygulanmayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.08.2020

SİRKÜLER NO : 2020/69

 

YURT DIŞINDA MUKİM FİNANSAL KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMAYACAKTIR

(2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları,  08/08/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 2834 sayılı Karar ile 08/08/2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Yayımlanan 2834 sayılı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının “e” bendine 6 no’lu bent eklenerek bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranının %0 olarak uygulanması sağlanmıştır.

2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.