Vergi Sirküleri 68: İşyeri Kira Stopaj Oranı 31/12/2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere %20'den %10'A İndirilmiştir

Vergi Sirküleri 68: İşyeri Kira Stopaj Oranı 31/12/2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere %20'den %10'A İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2020

SİRKÜLER NO : 2020/68

 

İŞYERİ KİRA STOPAJ ORANI 31/12/2020 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE %20’DEN %10’A İNDİRİLMİŞTİR

(2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları,  31/07/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 2813 Sayılı Karar ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen ödemlerde yapılan stopaj oranı Kararın yürürlüğe girdiği 31/7/2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine kadar %20’den %10’a indirilmiştir.

1. 31/12/2020 Tarihine kadar Stopaj %20’den %10’a İndirilen Ödemeler:

 - GVK 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

-Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

2. Karar, 31/7/2020 Tarihinde yürürlüğe girmiş olup 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanacaktır.

Karar’ın yürürlüğünün sona ereceği tarih olan 31/12/2020 tarihini izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

 

2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.